VLAP

QUYẾT ĐỊNH 68 UBND TP.HCM
Ngày đăng: 16/09/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

[Xem chi tiết]


Quyết định 19 của UBND TP.HCM
Ngày đăng: 16/09/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 ngày 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

[Xem chi tiết]


Phương pháp kiểm tra bêtông bằng súng bật
Ngày đăng: 16/09/2019

Tiêu chuẩn này hướng dẫn xây dựng cường độ nén của bê tông bằng phương pháp sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng thử bê tông loại bật nẩy....

[Xem chi tiết]